/ Hesaplamalar
Beden Kütle İndeksi Hesaplama
Beden Kütle İndeksi, vücut ağırlığınızın boy uzunluğunuzun karesine bölünmesi ile elde edilir.
Sonuç olarak elde edilen değer yani beden kütle indeksi aşağıdaki aralıklarda değerlendirilir.


Boyunuz;

Kilonuz;


Copyright:2016
Web Tasarım