/ Sağlık Köşesi / Sporcu Beslenmesi
Sporcu Beslenmesi
Sporcular İçin Temel Beslenme

Sporcular İçin Temel Beslenme


Sporcular için temel beslenme ilkeleri:

Sporcu beslenmesi, son yıllarda üzerinde çok fazla çalışma yapılan ve gittikçe de dikkat çekmeye başlayan bir bilim dalı olup, spor bilimcilerinin olduğu kadar, sporcuların, antrenörlerin, kondisyonerlerin, sporcu ailelerinin ve spor ile ilgili tüm meslek mensuplarının bilgi sahibi olması gereken bir konudur.

Beslenme; sporcunun gereksinimi olan enerji ve besin öğeleri ile yeterli sıvı alımını içermelidir. Sporcular için önerilen mucize bir beslenme şekli veya besin yoktur.sporcunun beslenmesindeki amaç cinsiyet yaş ve fiziksel çalışmaya göre gereksinen bütün besin ögelerini ve harcanan enerjiyi yeterli oranlarda sağlamaktır. Genel olarak sporcuların karbonhidrattan zengin diyetle beslenmesi önerilirken, protein, vitamin ve mineralleri yeterli tüketmesi, yağdan sağlanan enerjinin spor yapmayan bireylerden biraz düşük olması önerilmektedir. Ayrıca sporcuların tükettikleri sıvı miktarı da fazla olmalıdır.Yeterli ve dengeli beslenmenin bir sporcunun başarısını garanti etmediği, ancak yetersiz ve dengesiz beslenmenin bazı sağlık problemlerine ve performans düşüklüklerine neden olduğu kabul edilmektedir.

İyi beslenen bir sporcunun, kötü beslenen bir sporcuyla kıyaslandığında bazı avantajlara sahip olduğu bilinmektedir.

İyi beslenen bir sporcunun avantajları nelerdir?
  • Yüksek konsantrasyon ve dikkate sahiptir,
  • Performansları yüksektir,
  • Yapılan sporun etkinliği maksimum düzeydedir,
  • Hastalık ve sakatlanma oranı düşük, bu durumlarda toparlanma süresi kısadır,
  • Büyümesi ve gelişmesi beklenen düzeydedir.
  • Vücut ağırlığı ve vücut yağı önerilen sınırlarda veya bu sınırlara yakındır.

Sporcuların enerji gereksinmesini etkileyen etmenler
Sporcuların enerji ve besin öğeleri gereksinimleri yaş, cinsiyet ve spor dalları açısından farklılık göstermekle birlikte, temel beslenme kuralları tüm sporcular için benzerdir.

Amerikan diyetetik derneğinin ve Amerika spor hekimliği kolejini yaptığı bir çalışmada (2012) optimal sağlık ve yiyecek ve sıvıların alım zamanlarının spor performansı için önemli olduğu bulunmuştur. Özellikle yüksek fiziksel aktivite dönemlerinde vücut ağırlığını korumak, glikojen depolarını korumak ve doku yıkımını önlemek için karbonhidrat ve protein alımı çok önemlidir.yağ alımı esansiyel yağ asitleri ve yağda eriyen yağ asitlerini alımın yanı sıra gerekli enerjinin sağlanması için de yeterli olmalıdır.vücut ağırlık ve komposizyonu sporun performansını artırabilir fakat bu tek kriter olarak kullanılmamalıdır.egzersiz öncesi,sırası ve sonrasında yeterli gıda ve sıvı alımı kan şekerini korumaya ve performansı artırmaya yardımcıdır.
Copyright:2016
Web Tasarım